Зајакнување на социјалниот дијалог, повик за изразување интерес, стручна експертиза во развој на вработувањето на локално ниво

Home / Вести / Зајакнување на социјалниот дијалог, повик за изразување интерес, стручна експертиза во развој на вработувањето на локално ниво
Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните актери во економијата. Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, што ги промовира конкурентноста, споделувањето на користите и зајакнувањето на економскиот просперитет и социјалната добросостојба.
Целосната информација може да ја видите на следниов линк.