ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД НАСЕЛБАТА СОФИЛАР

Општина Струмица апелира до граѓаните од населбата Софилар да одговорат на повикот од Управата за имотно правни работи – Министерство за финансии, за присуство на расправа за да се изјаснат во постапката за експропријација на улиците број 1 и 2 (во близина на затворот).

Од суштинско значење е завршувањето на овој процес за да може ВЕДНАШ да се започне со изградба на фекална и атмосферска канализација, како и асфалтирање на овие 2 улици.

Општината ја заврши целосната постапка со обезбедувањето на техничката документација и средствата за исполнување на уште едно суштинско барање на граѓаните од оваа населба.