Измена на соопштение за јавен повик со број 03-2168/4 од 25

Се организира јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Урбан блок 26, УЕ 9 во Струмица, со површина од 15824,05м2…

Целосната содржина на соопштението може да ја видите на следниов линк