Интерен Оглас за унапредување на работници во општинската администрација на Општина Струмица, за следното работно место

Почитувани,

Согласно член 11-к од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.152/2019) Барам да започнете постапка за унапредување  преку објавување на интерен оглас за пополнување на слободно работно место во општинската администрација на општина Струмица и тоа: линк