И З В Е С Т У В А Њ Е

И З В Е С Т У В А Њ Е

Поради отстранување на дефект на водоводната мрежа се известуваат граѓаните од населените места Муртино и Сачево дека утре 26.02.2021 година од 07 часот се до отстранување на дефектот ќе останат без водоснабдување.