Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Home / Вести / Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ OKTOМВРИ 2019 ГОДИНА

15.10.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

29.10.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.