Оглас за одобрување на возни редови за нови линии на подрачјето на општина Струмица за 2023 година

Оглас за одобрување на возни редови за нови линии на подрачјето на општина Струмица за 2023 година

Оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струмица за 2023 година.

Целосната содржина на огласот може да ја видите на следниот ЛИНК