Одлука за избор на најсоодветен кандидат по завршен јавен повик

Home / Вести / Одлука за избор на најсоодветен кандидат по завршен јавен повик
Врз основа на распишаниот Јавен повик за избор на консултант за изработка на Локална стратегија на Општина Струмица за заштита од ХИВ – сида за перидот од 019-2024 година бр.23-297/1 од 30.10.2019 година и Записникот од Комисијата за спроведување на јавниот повик бр.23-297/3 од 08.11.2019 година, Градоначалникот на Општина Струмица донесе Одлука за избор на најсоодветен кандидат – консултант за изработка на истата. На следниот линк може да ја видите целосната содржина на Одлуката.