Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следниов линк.

Целосната содржина на  формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следнит линк.