Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ1 во Општина Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1,  УЕ1 во Општината Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица… – ЛИНК