Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во СтрумицаЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во СтрумицаЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во Струмица, со површина од 503м2, кој граничи… – ЛИНК

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина СтрумицаЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина СтрумицаЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за поделба на ГП17/1.61-УБ 17, УЕ 2 во Струмица, Општина Струмица, со површина од 5738м2. кој граничи… – ЛИНК