Одлуки за објавување на јавни конкурси за провајдер за спроведување на обука и за учество на обуки

Одлука за објавување јавен конкурс за провајдер за спроведување на обука на 20 негуватели/ки – ЛИНК.

Одлука за објавување јавен повик за негувател/ки за учество во обука за негуватели за поддршка и нега на стари лица во домот – ЛИНК.

Конкурс за провајдер за обука за негувател/ки за помош и нега на стари лица во домот – ЛИНК.

Конкурс за учество на обука за негувател/ки за помош и нега на стари лица – ЛИНК.

web страница – линк.

Facebook страница – линк.