Општина Струмица објавува Јавен повик за времен ангажман на евидентирани невработени лица за вклучување во Проект „Лични асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовен образовен процес во основно образование“

Пријавата може да ја превземете на следниот ЛИНК

Превземи документ од јавен повик – ЛИНК