Планска програма за изработка на урбанистички план за село Вељуса

Home / Вести / Планска програма за изработка на урбанистички план за село Вељуса

Планската програма за изработка на урбанистички план за село Вељуса може да ја видите на следниов линк.