Покана за присуство на 15-та работна конференција на Локален Совет за превенција во Општина Струмица

Покана за присуство на 15-та работна конференција на Локален Совет за превенција во Општина Струмица