Предлог планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок број 14 УЕ 2 општина Струмица

Целата содржина на предлог планската програма може да ја видите на следниов ЛИНК