Проект: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот”

Референтен број: CB006.2.12.132

Тендерска процедура: „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” – CB006.2.12.132 – PP2/04

Почитувани,

Ве известуваме дека отварањето на добиените понуди во рамки на тендерската постапка за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” – CB006.2.12.132 – PP2/04 ќе се одржи на 29.07.2020 – Среда во Одделение за Меѓународна соработка и Европски фондови (Дом на АРМ) во 10:00 часот.