Ранг листа на предлог проекти

Home / Вести / Ранг листа на предлог проекти

Ранг листата на предлог проекти од организациите на граѓанското општество добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 04.04.2019 до 16.05.2019 може да се види на следниот линк.