Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Во прилог линк од Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица ЛИНК