Се продолжува рокот на јавниот повик за добивање на финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст

Се продолжува рокот на јавниот повик за добивање на финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст

Се продолжува рокот на јавниот повик за добивање на финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст. Крајниот рок за аплицирање е до 30.09.2022

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – ЛИНК

Барање за добивање финансиска поддршка – ЛИНК

Изјава за давање на согласност за користење на лични податоци – ЛИНК

Изјава за постојана адреса на живеење – ЛИНК

Изјава за давање на согласност – ЛИНК

Изјава – родител – ЛИНК