Службеник за млади – Никица Христова

Службеник за млади – Никица Христова

Никица Христова е родена на 10.02.1994 година во Струмица. Во родниот град завршува основно образование и средно во СОУ „Јане Сандански“. Своето образование го продолжува на Правниот факултет при Универзитетот ФОН, каде се стекнува со диплома Дипломиран правник. На истиот факултет магистрира во областа на граѓанското право. Денес работи како Соработник за мотивација и меѓучовечки односи во Општина Струмица – Одделение за човечки ресурси. За својот професионален развој, со цел усовршување и надоградување учествува во повеќе обуки, семинари и проекти.

Телефон: 070 602 020

е-маил:nikica.hristova@strumica.gov.mk