Советот на општина Струмица денеска ја одржа петнаесеттата седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа петнаесеттата седница

Денес Советот на општина Струмица ја одржа петнаесеттата седница, на која струмичките советници расправаа и одлучуваа по 25 точки од дневниот ред. На седницата беа усвоени повеќе предлог одлуки, од кои најголемиот дел, од областа на урбанизмот. Покрај тоа, советниците дадоа „зелено светло“ и на предлог програмите за дополнување на Програмите: за уредување на градежно земјиште, за изградба , реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици, како и за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година.

Меѓу другото, беше изгласан и предлог-Правилникот за измена на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната општинска награда „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“.
На седницата присуствуваше и градоначалникот Костадин Костадинов, кој, со бројни дискусии, ја збогати работата на истата.