Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА :

06.04.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

27.04.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

                                                                                    Комисија за спроведување на

                                                                        постапка и програма за полагање на испитот

                                                                        за добивање на сертификат за авто – такси возач