Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 43.3.I, Блок 3, УЕ1 во Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.