Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП 1.2-3.1,3.2,3.3,3.4.1 од УП со план за парцелација и УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица

Целосниот урбанистички проект може да ја видите на следниов – линк.