Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 309 кон ГП 307 и ГП 311, УБ 14, УЕ 2 Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк