Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 21.16 кон ГП 21.15 и ГП 21.17, -дел од УБ 21, во Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк