Урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 20.28 и ГП20.29, со корекција на границите помеѓу ГП 20.29 и ГП 20.31, дел од Блок 20, УЕ 9 во Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.