Урбанистички проект со план за парцелација за поделба на ГП 4.3, УБ 4, во Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК