УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП47.5.I, ОД ДУП ЗА БЛОК 3 И 5

Во прилог линк од документот ЛИНК