УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП49.5.I, ГП51.5.I, И ГП52.5.I, ОД ДУП ЗА БЛОК 3 И 5, ОПШТИНА СТРУМИЦА

Во прилог линк од документот ЛИНК