Учениците од СОУ „Никола Карев“ изработија шкафчиња за учениците од ООУ „Никола Вапцаров“

Учениците од СОУ „Никола Карев“ изработија шкафчиња за учениците од ООУ „Никола Вапцаров“

Струмица е пример за целата држава за тоа како се воспоставува силна соработка помеѓу Општината со сите училишта. Учениците и професорите од дрвно-преработувачката струка на СОУ „Никола Карев“ со финансиска поддршка од општина Струмица, произведоа и испорачаа 927 шкафчиња во ООУ „Никола Вапцаров“ со што секое дете од ова и училиштето во Градско Балдовци доби шкафче за своите потреби.

Градоначалникот Костадин Костадинов со претседателот на Советот Марјан Даскаловски и негови членови денеска го посетија училиштето „Никола Вапцаров“ при што градоначалникот потенцираше дека оваа успешна практика ќе продолжи и во новата буџетска година. Иницијативата е на учениците што значи и тие партиципативно учествуваат во креирањето на локалната политика, затоа што ние сме Општина отворена за соработка со сите граѓани. Оваа успешна практика ќе ја продолжиме и понатаму со други струки во СОУ „Никола Карев“, но и со СОУ „Димитар Влахов“. Веруваме во капацитетот на нашите ученици и вложуваме во нивниот образовен практичен процес и затоа го зголемуваме буџетот за образование од 4 во оваа, на 14 милиони денари за следната година, рече градоначалникот Костадинов.