Јавен повик за добивање финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст

Јавен повик за добивање финансиска поддршка во износ од 9000 денари за 20 деца со надмината возраст

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – ЛИНК

Барање за добивање финансиска поддршка – ЛИНК

Изјава за давање на согласност за користење на лични податоци – ЛИНК

Изјава за постојана адреса на живеење – ЛИНК

Изјава за давање на согласност – ЛИНК

Изјава – родител – ЛИНК