Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на ЈПЕД ,,Струмица-Гас”

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов  – линк.

Образец за пријавување на јавниот повик – линк.