ЈАВЕН ПОВИК за изработка на Локален еколошки акционен план ( ЛЕАП 2024-2029 година) и Спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната средина за ЛЕАП за Општина Струмица

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на Локален еколошки акционен план ( ЛЕАП 2024-2029 година) и Спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната средина за ЛЕАП за Општина Струмица

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – линк.