Јавен повик за прибирање понуди од Граѓански организации за Партнерска соработка со цел организација на Фестивал „Вело Струмица“ 2023

Јавен повик за прибирање понуди од Граѓански организации за Партнерска соработка со цел организација на Фестивал „Вело Струмица“ 2023

 

Целосната содржина на Јавниот повик може да ја видите на следниов – линк.

Образец за понуди за Јавен повик  – линк.