ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на кандидати за полагање на испит за добивање на сертификат за авто-такси возачи во Општина Струмица за 2024 година

Во прилог линк од документот за Јавен повик ЛИНК

Во прилог линк од пријава ЛИНК