Јавен повик за ослободување на плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители

Јавен повик за ослободување на плаќање надомест за престој на деца на самохрани родители

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК

Пријавата од Детска радост можете да ја симнете на следниов ЛИНК

Пријавата од Виножито можете да ја симнете на следниов ЛИНК