Јавна објава за достава од овластен комунален инспектор

Целосната содржина на објавата може да ја видите на следниов линк