Јавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – Валандово

Јавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – Валандово – спој со А1 делница 2,3 и 4 – нова траса во општина Валандово и во општина Струмица, од Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се одржи на 07.10.2021 година со почеток во 14:00 часот во Салата на Советот во Дом на АРМ во Струмица.

Објава на јавна расправа – линк

Студијата е објавена на страната на Министерството за животна средина:

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/ESIA_Final-Strumica-Valandovo_cakar_el.potpis.pdf