Антон Панов

Home / Антон Панов

НУЦК АНТОН ПАНОВ
Главен репрезент на културата во Општина Струмица е Националната установа Центар за култура Антон Панов – Струмица

Адреса : плоштад Гоце Делчев бб – Срумица
Тел :034 322-182 / 326 769

Историјат: Почнувајќи од 06 Април,2004, со измените на одредбите од новиот закон за култура на Р Македонија, трите претходно самостојни организации : Дом на култура, Уметничка галерија и Народен театар Антон Панов, се интегрираа во една заедничка органузација, под името Национална установа Центар за култура Антон Панов – Струмица.