Јавен повик за дотација за тренери во спортските клубови

Со овој Јавен Повик се предвидува финансиска поддршка за најмногу 10 (десет) тренери во спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Струмица. Финансиската поддршка трае до крајот на тековната 2022-та година.

Финансиската подршка е обезбедена во рамките на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, во програмата за спорт (L0).

Право на учество имаат спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство), и тоа: … Повеќе…