Јавна Објава за добивање на сертификат за авто – такси возач

Јавна Објава од страна на Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач во МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА :

16.03.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

30.03.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА
Комисија за спроведување на
постапка и програма за полагање на испитот
за добивање на сертификат за авто – такси возач