КОНКУРС за ангажирање на проектен тим за проект „Промоција на туризмот и културата“ – ToCulter

Во рамките на реализацијата на проектот „Промоција на туризмот и културата“ – ToCulter, финансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција 2014-2020, општина Струмица на ден 17.04.2018 година објавува:

Конкурс за ангажирање на проектен тим за проект „Промоција на туризмот и културата“ – ToCulter. 

Конкурсот може да се превземе од следнивe линкoви:

1. Solicitation For Project Team Members – Project: “Promote tourism and culture through the water” – ToCulter” (download)

2. Tasks and responsibilities of the project team (download) 

3. Curriculum Vitae (CV) in English (download)