Се санираа ударните дупки на патот од Струмица кон Просениково

Општина Струмица продолжува со пролетното санирање на ударните дупки на улиците и патиштата. Според планираната динамика на изведување на овој зафат, заврши санирањето на ударните дупки на патот од Струмица кон Просениково.