Членовите на Советите на општините Струмица и Петрич одржаа заедничка седница

Членовите на Советите на општините Струмица и Петрич одржаа заедничка седница на која што се разменија искуства и се планираа понатамошни заеднички активности.