Обука за собирачи и преработувачи на други шумски производи

This project is funded by the European Union and implemented in partnership with UNDP and the Ministry of Environment and Physical Planning.
Натура Нова од Струмица во партнерство со Општина Струмица, организира:
ОБУКА ЗА СОБИРАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ
Смолари, 11 април 2019 година
Проектот „ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И БРЕНДИРАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПЛОДОВИ НА БЕЛАСИЦА“ организира еднодневна обука за собирачи, откупувачи и преработувачи на други шумски производи од регионот на планината Беласица, на ден 11 Април 2019 година, во Ресторан „ЛЕБЕД“ во Смолари, со почеток во 11.00 часот.
За повеќе информации кликнете на следниов линк.