Буџетот на општина Струмица во првиот квартал има реализација од 21,40 проценти

Советот на општина Струмица, денеска, ја одржа 23-та седница на која што беа усвоени повеќе предлог одлуки, извештаи и програми. Посебно сакам да ја нагласам точката за кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година, кој од сите советници беше оценет како позитивен бидејќи имаме 21,40 проценти од извршувањето во првиот квартал. Ова значи дека според планираната динамика се полни буџетот на општина Струмица и треба да бидеме задоволни бидејќи знаеме дека секогаш првиот е најслаб квартал и споредбено со другите години, оваа година имаме одличен процент и ако продолжи така со оваа динамика, извршувањето на буџетот може да достигне и сто проценти до крајот на годината.