Крводарителска акција во Општина Струмица

Општинската администрација и нејзиниот прв човек денес ја покажаа својата хуманост. Градоначалникот Зоран Заев и 38 службеници од Општина Струмица даруваа од драгоцената течност во крводарителската акцијата што беше спроведена од Општина Струмица и Црвениот крст на Република Македонија.