Одобрени два нови проекти на Општина Струмица

Проектите Јавни работи со активност Уредување на габровскиот водопад, и Отстранување и санирање на дивите депонии на територијата на Општина Струмица,  кои беа аплицирани до Министерството за транспорт и врски и Министерството за локална самоуправа се одобрени. За реализирање на активностите на двата проекти ќе бидат ангажирани 45 општи работници.